Контакти

„Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn.“ –Benjamin Franklin


„Ако ми кажеш, ще забравя. Ако ме научиш, ще запомня. Дай ми да правя и ще се науча.“ – Бенджамин Франклин

– GSM: 0888-75-40-30
– GSM: 0889-599-209
– E-mail: azorpg@abv.bg
– https://english-lessons-sofia.blogspot.com/