English Lessons

За Контакти

GSM: 0888 75 40 30

GSM: 0889 59 92 09

Email: azorpg@abv.bg

Преводи

Много от хората, които изучават или някога са изучавали чужд език ще си спомнят, че превеждането на текст е било част от учебната програма. Други ще си спомнят как превода на определено количество текст е било начина да вземат изпита си по английски във ВУЗ. Някои ще си спомнят и какви затруднения са имали при превода, особено от български на английски.

Голяма част от тези затруднения идват в резултат на популярното схващане, че е достатъчно "да знаеш думите за да преведеш текста". Друг проблем е неразбирането, че само доброто владеене на чуждия език е крайно недостатъчно, за да се превежда качествено. Често чуваме изявления от вида на - "една приятелка е завършила английска гимназия, тя ще ми го преведе". Друга типична ситуация е - "сестра ми е завършила английска филология, а като я помолих да ми го преведе, каза че има много неща, които не са и ясни". Или - "учих английски две години като луд, а като заминах за щатите, първите три месеца нищо не разбирах".

Проблемът е в това, че традиционно езикът се разглежда като предмет за изучаване, като оценка на изпит, като "завършено ниво", гимназия или филология, като нещо еднозначно, ограничено и строго специализирано.

В действителност езикът е средство за комуникация, което е възникнало и се е развивало спонтанно и хаотично във времето и повечето от хората, които са го ползвали и променяли не са имали никакво понятие от лексика и граматика. Речниците и граматиките само описват езика такъв, какъвто е или би трябвало да бъде, но не предписват как да се използва. Учебните помагала само дават насоки за общоприетите норми на изразяване, но не ви учат как да общувате.

Комуникацията е сложен и многостранен процес, който е обект на постоянни промени и интерпретации. Преводът в частност е високо-квалифицирана дейност, която изисква задълбочени познания по двата езика (от и на който се превежда), богата обща и езикова култура, способности за извличане на съществената информация и нейното правилно интерпретиране.

Вероятно сте гледали филми по телевизията, при които някои реплики просто не се връзват, дори и да не владеете английски толкова добре, че да разберете оригиналния текст. Причината е, че преводачът не е познавал някоя тънкост на изказа и е превел буквално думите в някое изречение, без да държи сметка за смисъла.

Простият извод от всичко горе-изброено е, че дипломата не гарантира познания, а титлата преводач не гарантира професионализъм. Единственият начин за един професионален преводач да се поддържа на ниво е постоянно да ползва езика в реални ситуации, непрекъснато да повишава квалификацията си, а от друга страна да разбира и признава ограниченията си, защото никой не е достатъчно добър във всичко.

Важно е за всички, които се занимават с преводи или ползват услугите на преводачи да разбират, че никой, който владее чужд език не може да преведе всякакъв текст в двете посоки. Много области имат специфична професионална терминология и боравят със системи от понятия, обяснени и пояснени с други специализирани понятия, които правят невъзможно за неспециалист в съответната област да разбере и интерпретира правилно информацията.

Например, по-целесъобразно е книга по медицина да бъде преведена от медик с добър английски, отколкото от професионален преводач, който няма никакво понятие от медицина. Разбира се, в конкретния случай най-добре би било превода да бъде направен от специализиран преводач на медицинска литература. Все пак не можете да очаквате много хора да бъдат високо-квалифицирани в две области, както и не можете да се надявате, че преводачът, който сте избрали (вероятно заради ниската цена) е добре запознат с материята във всички области на познанието и също така владее добре английски.

В заключение можем да кажем, че превода не е вид упражнение за подобряване на вашия английски, както и не е вид творческа самодейност на свободни теми. Преводът е високо-квалифицирана форма на творческа и техническа изява, която изисква висок професионализъм и чувство за отговорност. Добрият превод се познава по това, че "тече" гладко и не затормозява читателя с тежък грапав стил и множество пояснителни бележки. Добрият преводач се познава по това, че не личи неговото участие в превода, а текста се възприема като оригинала на автора. Добрият преводач не се забелязва.


| Индивидуално обучение | Стандартен английски | Бизнес английски |
| Британски и Американски | Подготовка за изпити | Интервю |
| Преводи | Консултации | Самообучение | Културни различия |
| За професионалисти | За вашето дете | Цени |

Този сайт се поддържа с помощта на Teambuildingcenter.com
Обновен код и дизайн лицензиран от Veta Group Web Design Studio