English Lessons

За Контакти

GSM: 0888 75 40 30

GSM: 0889 59 92 09

Email: azorpg@abv.bg

Стандартен английски

Standard English наричаме всички думи, изрази, идиоми и граматически правила, които имат едно и също значение и се употребяват по един и същи начин в цял свят. Стандартният английски няма регионални, социални или професионални особености, такива като произношение, многозначност, терминология, сленг и т.н.

Standard English е английският, който ще чуете по BBC и CNN, на който се пишат повечето книги, списания и учебници. Това е формата на английски, която преобладава в Internet и се ползва от средната класа и образованите хора в англоговорящите страни.

Standard English е английският, на който се провеждат повечето интервюта, тестове, изпити и който ще използвате, за да попълните формуляри, да изготвите документи, да водите кореспонденция и т.н. Standard English ще използвате в най-различни ситуации, за да комуникирате с други англоговорящи, на които английският не е роден език.

Standard English е формата, която е широко застъпена в съвременните системи за изучаване на английски и която най-вероятно сте изучавали или ще изучавате, независимо каква форма на обучение ще изберете.

Standard English е в основата на всички модерни форми на английски (British, American, Business, etc.), без да носи особеностите на никоя от тях.

Има други форми на английски, които не могат да бъдат наречени стандартен английски поради особеностите, които носят. Такива са жаргонът (jargon) и сленгът (slang).

Жаргон наричаме специализираната форма на общуване между хора, които се движат в една и съща среда и комуникират посредством специализирани думи и изрази по определени професионални теми. Жаргонът се характеризира със специализирани термини, понятия и конструкции, които означават едно и също и се използват по един и същи начин от всички в съответната област. Съществува компютърен жаргон, технически жаргон, медицински жаргон, спортен жаргон и др. Жаргонът не е Standard English.

Сленг наричаме колоритната форма на общуване между представители на определена социална група, която е базирана на общоприетия език, но е обилно изпъстрена с екзотични думи и изрази, много от които няма да намерите в речниците. Типичен пример е тинейджърския жаргон, който всички сме чували и много от нас са употребявали. "Мно'о яко", употребено вместо "много хубаво" и "cool", употребено вместо "good" дава обща представа за разликите между стандартния език и сленга. На български понякога се употребява неправилно "жаргон", когато се има предвид "сленг". Очевидно сленгът също не е стандартен английски.

Независимо от общите и специализирани познания, които ще натрупате, важно е да се опитвате винаги да прилагате основните принципи и правила и на тази база да видоизменяте речта си в съответствие с конкретната обстановка. Във всяка една ситуация е по-важно да постигнете цялостна адекватност, отколкото фанатично да прилагате заучени правила или надъхано да употребявате недоучени и недоразбрани изрази или термини.

Основната цел на езика е да се постигне ефективна двустранна комуникация, а това става с разумно прилагане на натрупаните познания в съответните ситуации.


| Индивидуално обучение | Стандартен английски | Бизнес английски |
| Британски и Американски | Подготовка за изпити | Интервю |
| Преводи | Консултации | Самообучение | Културни различия |
| За професионалисти | За вашето дете | Цени |

Този сайт се поддържа с помощта на Teambuildingcenter.com
Обновен код и дизайн лицензиран от Veta Group Web Design Studio