English Lessons

За Контакти

GSM: 0888 75 40 30

GSM: 0889 59 92 09

Email: azorpg@abv.bg

Самообучение

Самообучението е един добър избор за хора, които вече имат солидна основа по английски и имат изградени навици за учене. Много известни специалисти са постигнали високо ниво благодарение на упорито и целенасочено самообучение в своята област. Няма никаква обективна причина и вие да не можете да постигнете същото при самообучението си по английски, ако имате достатъчно воля и можете да организирате рационално времето си.

За да постигнете високи резултати самостоятелно, трябва да спазвате неотклонно няколко прости принципа:

- да имате конкретна цел

- да сте мотивирани да я постигнете

- да не се отказвате при никакви обстоятелства

- да жертвате второстепенните неща

- да ползвате чуждия опит

- да не гоните няколко цели едновременно

- да изпълнявате задължителен ежедневен минимум

- да използвате всяка възможност да се упражнявате

- да използвате многобройни и разнообразни източници на информация

- да разглеждате езика винаги като средство за комуникация, не като предмет за изучаване


Чрез самообучението можете да спестите доста пари, понякога и време, но задължително ще трябва да положите големи и целенасочени усилия. В процеса на самообучение ще се нуждаете от много неща, някои от които са задължителни, други препоръчителни, а някои само желателни.

Добрият самоучител по английски е вашият пръв помощник. Като ценно пособие, което съдържа актуална лексика, граматика и упражнения, той е вашето основно средство за учене на езика. Все пак трябва да съзнавате, че "самоучител" не означава че се учи сам.

Аудио и видео материалите ще ви помогнат да развиете способностите си за слушане и възприемане на речта посредством подходящи диалози и упражнения. Въпреки това, трябва да знаете че това, което чувате на записите не е истинска английска реч, а само студиен запис със школувани актьори. Затова е добре да гледате филми със субтитри, TV програми на английски (CNN, BBC, Eurosport, Discovery), да слушате радио (BBC), песни, да се опитвате да водите разговори с англоговорящи при всеки удобен случай. Никое учебно пособие не може да замени реалните контакти с истински хора.

Речниците - англо-български, българо-английски, смесени, английско-английски, компютърни, звукови, картинни, тематични, идиоматични, синонимни и др. са необходими и полезни помощници на всеки, който учи чужд език. Купете си добри речници в двете посоки и ги ползвайте непрекъснато. Все пак имайте предвид, че речниците дават само някои от основните значения на думите, без да ви учат как да ги употребявате.

Граматиките са ценно помагало за онези, които искат да развиват и усъвършенстват своите познания за построяване на правилна реч. Те съдържат обяснения на граматическите правила и упражнения за тяхното овладяване. Все пак имайте предвид, че граматиките описват езика, а не предписват как да бъде употребяван. В ежедневната реч ще чуете много неща, които няма да намерите в никоя граматика.

Четенето на книги, списания и статии ще ви помогне да се научите да възприемате писмения английски в реалния му вид, такъв, какъвто го ползват онези, на които им е роден. При четенето ще имате възможност да видите как се използват граматическите правила, думите и изразите, които знаете от учебниците. Ще се сблъсквате многократно с всевъзможни употреби на познати неща и ще имате възможност да установите кое от онова което знаете се използва, доколко и как.

Самообучението е труден и отговорен процес, който изисква голяма самодисциплина и жертви, но постигането на целта ще ви възнагради за положените усилия.


| Индивидуално обучение | Стандартен английски | Бизнес английски |
| Британски и Американски | Подготовка за изпити | Интервю |
| Преводи | Консултации | Самообучение | Културни различия |
| За професионалисти | За вашето дете | Цени |

Този сайт се поддържа с помощта на Teambuildingcenter.com
Обновен код и дизайн лицензиран от Veta Group Web Design Studio