English Lessons

За Контакти

GSM: 0888 75 40 30

GSM: 0889 59 92 09

Email: azorpg@abv.bg

За професионалисти

Едва ли ще кажем нещо ново, като споменем, че английският език се използва все повече в най-различни области и все повече професионалисти като компютърни специалисти, инженери, лекари, юристи и др. имат нарастваща нужда от него. Не е нов и факта, че училищата, университетите и курсовете рядко предлагат добра подготовка по английски на специалисти от различни области.

Причините за това са много, но една от основните причини е популярния мит за "специализирания английски". Този мит традиционно се развива в две посоки.

Едната от тях е общоприетото вярване, че може да се учи (и ползва в практиката) система от думи и изрази в съответната област, без да се владеят основите на граматиката и ежедневната лексика (най-често употребяваните думи). Този мит се подхранва от липсата на елементарна езикова култура при някои от изучаващите, в комбинация с мързел и липса на мотивация, което ги прави лесно податливи на рекламни трикове от типа на "Английски за 30 дни", "Английски - бързо, лесно и приятно", "Английски за медици, юристи, емигранти, банкери и т.н. ".

Другото традиционно и широко разпространено вярване е, учителят, преводачът, секретарката или който и да е друг индивид, оповестил се като владеещ английски, може да се справи с всяка ситуация, възникнала в ежедневието или в конкретна област. Масова практика е секретарката или офис-мениджъра с диплома от английска гимназия и доста поувяхнал от липса на употреба английски да се товарят наред с привичните им задължения също и с преводи на сложна документация, договори, кореспонденция, дори и със симултантни преводи при срещи на живо. Друго типично явление е зле платени преводачи с посредствен английски и липса на опит да превеждат книги и филми, особено специализирани такива, при което невежеството личи дори ако само четете или слушате българския текст.

И ако гореспоменатите явления са основно по вина на работодателя, който упълномощава неподходящ човек да изпълнява непривични за него функции, то избора на учител е индивидуално решение, което много хора вземат спонтанно и често неправилно, вярвайки че "Щом е учител, значи може да ме научи на всичко".

Ето и един истински случай (от многото).

"Добър ден, аз по обявата за английски."

"Да, кажете ... "

"Вие нали преподавате частни уроци?"

"Да."

"А корабен английски, нали няма проблем?"

Проблем със сигурност няма, защото хората пътуват с кораби от векове и много от тях са ползвали и продължават да ползват английски, но какво прави един кораб английски или какво прави английския, който се говори на него "корабен" остава загадка за един учител по английски, който през живота си се е качвал само на гребна лодка, при това рядко и отдавна. Повечето учители по английски имат дори още по-малък опит в морското дело.

Друг случай.

"Добър ден, обаждам се по обявата"

"Да, частни уроци по английски."

"Точно това ми трябва, само че финансов"

"Имате предвид да ви подготвя с финансови термини?"

"Не само. Аз работя в банка и много от нещата тук не са ми ясни. Има много неща от икономиката и финансите, които не разбирам. Имам нужда някой да ми ги обясни."

"Ако ви разбирам правилно, трябва ви някой, който да ви преподава икономика и финанси на английски. Съжалявам, но това не мога да направя."

Наистина не мога и не познавам никого, който познава някого, който може. Вероятно специалистите, които могат да преподават на английски икономика и финанси (а и всякакви други дисциплини) са зад граница и работят като преподаватели и консултанти срещу солидни хонорари.

Независимо от това, че вече е станало ясно (надявам се), че учителите по английски не знаят всичко, държа да подчертая, че има изключително много неща, свързани с изучаването на английски, които тези учители знаят и с готовност ще споделят с вас, ако изберете да им се доверите.

Едно от тези неща е фактът, че английски, както и всякакъв друг език, не се учи "бързо, лесно и приятно". Някои усвояват по-бързо, други по-бавно, но като цяло изучаването на езика е продължителен процес, а поддържането и усъвършенстването му е задача за цял живот. Някои методики и отделни преподаватели могат да направят изучаването на английски по-лесно, отколкото други, особено ако "ви се удават езиците", но в общи линии "уесно нема". Колкото до това дали ще постигнете приятни изживявания по време на своето обучение, зависи колкото от вас, толкова и от преподавателя, а също така и от непредсказуема съвкупност от други случайни фактори.

Друго важно нещо, свързано с изучаването на езика е, че не можете да усвоите и да употребявате ефективно на практика само определен набор от думи и изрази от която и да е област, без да владеете поне основната граматика и лексика. Представете си, че не сте овладели основите на родния си език, но все пак имате жалание да се развивате в област, която ви интересува. Ако не притежавате елементарна грамотност и комуникативни умения, няма да можете да посещавате училище, курс или ВУЗ и не бихте могли да получите знания и умения в областта, която ви интересува.

Важно е също така да разбирате, че езикът представлява сбор от изразни средства, които отразяват специфичния начин на мислене на група от хора, независимо дали те са нация, етническо малцинство, социална група или професионалисти в определена област. Необходимо е както да разберете начина на мислене на конкретната група от хора, така и да овладеете изразните средства, с които те си служат, за да можете да се разбирате с тях, да бъдете приети и ценени от тях и в резултат да постигате личните си и професионални цели.


| Индивидуално обучение | Стандартен английски | Бизнес английски |
| Британски и Американски | Подготовка за изпити | Интервю |
| Преводи | Консултации | Самообучение | Културни различия |
| За професионалисти | За вашето дете | Цени |

Този сайт се поддържа с помощта на Teambuildingcenter.com
Обновен код и дизайн лицензиран от Veta Group Web Design Studio