English Lessons

За Контакти

GSM: 0888 75 40 30

GSM: 0889 59 92 09

Email: azorpg@abv.bg

Подготовка за интервю

Има много и най-различни видове интервюта, официални и неофициални, които имат за цел да дадат възможност на интервюирания да се представи във възможно най-благоприятна светлина, а също така дават възможност на интервюиращия да натрупа впечатления и да извлече допълнителна информация от интервюирания.

Ето някои от най-популярните видове интервюта:

- за телевизия, радио, вестници, списания

- за работа

- за емиграция

- като част от устен изпит

- за ВУЗ/стипендия

- за членство в организация

- за специално назначение по задача/проект

- за представяне на идея/проект/продукт

- за повишение в длъжност

- за преминаване на нова длъжност

- за повишение на заплатата

- за набиране/зарибяване на клиенти

- за събиране на данни (статистически, потребителски и др.)

- други

За известните личности интервютата пред медиите идват на първо място, докато за обикновените граждани най-често приоритетите са в областта на интервютата за работа. Много популярни са и интервютата, които са част от процеса на емиграция - за виза в посолтвото, пред емигрантските власти в конкретната страна, за разрешение за работа, за удължаване на виза, за смяна на статуса в страната и др.

Много хора подценяват необходимите умения за добро представяне и сериозността на подготовката за интервю. Повечето хора, на които предстои интервю, смятат че най-съществената част от процеса е събирането и представянето на максимален брой документи и след това просто явяване на интервю, за да отговорят устно на въпросите, чиито отговори така или иначе фигурират в документите.

В действителност, целта на интервюиращите в повечето случаи е да се срещнат с най-добрите кандидати, които са преминали първоначалното пресяване по документи, за да получат информация, която не се съдържа в документите. Това на практика означава, че ако сте се класирали за интервю, вече до голяма степен сте спечелили борбата, каквото и да е това, за което се борите. Единствено от вас зависи да се подготвите по такъв начин, че да се представите във възможно най-добрата си светлина и да имате от своя страна възможност да получите допълнителна информация и да прецените дали това, за което кандидатствате отговаря на очакванията ви и дали е подходящо за вас.

Много кандидати, явяващи се на интервю смятат, че интервюиращият ще ги преценява само по квалификацията и опита им. В действителност, при много от интервютата основният стремеж на интервюиращите е да преценят индивидуалността на кандидата, комуникативните му способности, откровеността, адаптивността, способността за работа в екип, готовността за компромиси между личния и професионалния живот и др.

Преценете сами - ако кандидатствате за работа, за която кандидатстват още 50 човека и всички се борите за едно място, какъв е вашият шанс? 1/50? За да кандидатстват за това място, повечето от вашите конкуренти със сигурност имат необходимите квалификации и опит и вероятно отговарят на повечето от останалите изисквания. Как можете да повишите шансовете си, ако приемем, че интервюто е това, което ще определи печелившия кандидат? Нито щастливата случайност, нито предварително подготвените отговори на най-често задаваните въпроси ще ви направят победител.

Това, което ще определи дали вие ще спечелите е изграждането на подходяща умствена нагласа и положително мислене, което наред с отработването на типични ситуации и трикове и в комбинация с вашите квалификации и опит ще допринесат да постигнете това, към което се стремите.


| Индивидуално обучение | Стандартен английски | Бизнес английски |
| Британски и Американски | Подготовка за изпити | Интервю |
| Преводи | Консултации | Самообучение | Културни различия |
| За професионалисти | За вашето дете | Цени |

Този сайт се поддържа с помощта на Teambuildingcenter.com
Обновен код и дизайн лицензиран от Veta Group Web Design Studio