English Lessons

За Контакти

GSM: 0888 75 40 30

GSM: 0889 59 92 09

Email: azorpg@abv.bg

Подготовка за изпити

Има много и най-различни изпити, на които изучаващите английски могат да се явят и евентуално да преминат успешно и да получат сертификат. Преди да започнете да се подготвяте за изпит, особено преди да си записвате дата и да плащате изпитна такса, трябва да сте наясно със следните неща:

- защо искате да се явявате на изпит

- на какъв изпит ще се явявате (кандидат-студентски, международен)

- на кой изпит ще се явявате (TOEFL, IELTS, Cambridge Certificate)

- какво е нивото, от което започвате да се готвите

- какво е нивото, което трябва да достигнете

- какво е времето, с което разполагате

- какво е нивото, което можете да постигнете за това време

- разумно ли е да се явите на по-късна дата

- как ще се готвите (сам, с учител, на курс)

- време - всеки ден, събота и неделя, вечер, от време на време...

- обстоятелствата позволяват ли ви да се готвите пълноценно

- докога важи сертификатът, който евентуално ще получите

- къде важи сертификатът, който евентуално ще получите

Ако имате конкретна цел, към която се стремите и явяването ви на изпит е само една от стъпките за нейното постигане, трябва да определите приоритетите си и да не бъркате желанието с възможностите. Трябва да имате предвид, че независимо колко добре смятате че владеете езика, всеки тест има множество особености, уловки и трикове, които са специфични и с които трудно бихте се справили само с общите си познания по английски.

От друга страна, практиката показва, че повечето кандидати, които са се готвили целенасочено за конкретен изпит, като цяло се представят доста добре, независимо че нивото им на владеене на езика не е много високо. Това разбира се не означава, че ако започнете специализирано да се готвите за изпит без преди това да сте се занимавали с английски, имате реален шанс да вземете успешно изпита си.

Каквато и цел да имате, както и да се стремите да я постигнете, не бива да забравяте следното - това, което изучавате в учебниците е само обща насока за употребата на езика; оценката, която ще получите на изпита, не ви гарантира, че ще се справяте достатъчно добре в реални ситуации.

Единственият начин да овладеете добре английски и да го ползвате в реални ситуации когато ви се наложи е да го практикувате в ситуации, максимално близки до реалните - от книгите, телевизията, радиото, Internet и реални контакти с англо-говорящи.


| Индивидуално обучение | Стандартен английски | Бизнес английски |
| Британски и Американски | Подготовка за изпити | Интервю |
| Преводи | Консултации | Самообучение | Културни различия |
| За професионалисти | За вашето дете | Цени |

Този сайт се поддържа с помощта на Teambuildingcenter.com
Обновен код и дизайн лицензиран от Veta Group Web Design Studio