English Lessons

За Контакти

GSM: 0888 75 40 30

GSM: 0889 59 92 09

Email: azorpg@abv.bg

Културни различия

Често говорещите чужд език се оплакват, че "знам всичките думи и пак не разбирам". Това може да се дължи на няколко причини.

Едната от тях е, че само знаенето на думите не е гаранция за пълноценна комуникация. Трябва да знаете всички значения на думата и да следите внимателно контекста, за да можете да разбирате и да отговаряте адекватно.

Често обаче в реални ситуации, когато комуникираме с хора от други националности, се получават друг тип недоразумения, които не са директно резултат от знаенето или незнаенето на английски. Тези недоразумения произтичат от културните различия.

Думата "култура" идва от латински (cultura) и означава "обработване". В съвременния смисъл "култура" се използва, за да назове сбора от исторически и социални обичаи, условности, традиции и порядки, които са общоприети за определена страна, националност, класа, организация и др. Друго значение на думата "култура", типично за българския език е умението да общуваме по приятен за околните начин. Често "културен човек" означава учтив. Обратно, "некултурен" означава неучтив, груб, дори тъп.

Културните различия са в основата на множество недоразумения при общуването на хора от различни националности. Поради факта че при такова общуване поне единият задължително говори на език, който не му е роден, недоразумението обикновено се счита за резултат от незнаене на езика. Често обаче това не е така. Много хора изпадат в недоразумения на собствения си език и намират (или не намират) начин да ги отстранят впоследствие. Недоразуменията са както естествена, така и неизбежна част от общуването.

Недоразуменията при общуване на чужд език могат да бъдат езикови, културни, лични или чисто ситуационни. Има хора, които вечно са в недоразумение, без значение средата, в която се намират. Има други, които безспорно трябва да научат по-добре чуждия език, преди да се опитват да комуникират в реални ситуации. Има ситуации, в които неизбежно ще възникнат недоразумения, без значение колко добре владеете езика. Има обаче много случаи, когато усещате, че "не можете да се разберете" и мислите че ви е "слаб английския", докато всъщност има разминаване в начина на мислене и възприемане на нещата.

Ето един пример.

Разказвате на някой приятел нещо, което според вас е много интересно и той се усмихва и казва - "много интересно". Вие продължавате да му разказвате нещото надълго и нашироко, той продължава да се усмихва и да повтаря "много интересно" и така двамата си прекарвате много добре.

В аналогична ситуация решавате, че сте се сближили с някой англичанин дотолкова, че да му разкажете същото много интересно нещо, както преди това на вашия приятел. Англичанинът слуша (може би), усмихва се (те винаги се усмихват), повтаря "Very interesting!(много интересно)" и двамата си прекарвате чудесно. Поне вие така си мислите. В последствие разбирате (често от някой друг), че англичанинът е започнал да ви избягва, защото ви смята за "very boring person(много досаден човек)".

Проблемът е в това, че дори и да знаете, че "very interesting" означава "много интересно", не знаете че за англичанина това е начин да изрази своята досада. Вие ще си мислите, че той е лицемерен, защото се усмихва и казва че му е интересно, докато всъщност му е досадно. Той пък ще си мисли, че освен досадник сте и глупак, защото не само не сте схванали намека, а и не сте оценили тактичното му поведение и го смятате за лицемер. Сложно, нали?

Малкото познание е опасно нещо.

Друга разлика в начините на мислене откриваме, когато е намесен хумора. "Английски хумор" най-често наричаме постничка шега, на която никой българин не би се засмял. Ние ги обичаме по-пиперливи. Ако трябва да бъдем справедливи, трябва да кажем, че единствените вицове, които се разбират еднакво добре от всички и на които хора от всички националности се смеят еднакво са мръсните. Това е още един повод да се замислим колко ни е "културата".

Вероятно сте чували изявления от типа на "Американците са тъпи" или "Българите са много интелигентни". Това е типичен пример за неразбиране на културните различия между народите. Нито американците са толкова тъпи, колкото ни се ще да вярваме, нито ние сме толкова умни, за колкото се мислим. Нека оборим двете твърдения и да се опитаме да разберем откъде идва недоразумението.

Ето фактите. Всички хора искат да живеят добре - Американците живеят добре - Българите не живеят добре. Всеки си има гордост - Американците се гордеят че са американци - Българите не се гордеят че са българи (но се гордеят че са тарикати). Всеки иска да бъде уважаван - Американците ги уважават (макар че някои ги мразят) - Българите ги презират (с редки изключения). Всеки иска да постига - Американците правят каквото поискат - Българите чакат някой да ги "оправи". Американците завладяват чужди територии и пазари. Българите бягат по чужди държави. Американците говорят навсякъде собствения си език. Българите учат езика на поредните покровители. Американците се женят там, където се влюбят; българките се женят за американци, за да избягат от България. Американците гласуват, за да изберат своя кандидат; българите гласуват, за да съборят този, който е на власт. Американците се хвалят; българите се оплакват. Може би е добре да спрем дотук.

Ако сме песимисти, от гореизброеното вероятно сме разбрали, че не само не сме толкова интелигентни, а американците са виновни за това.

Ако сме оптимисти, значи сме разбрали че сме различни. Ако сравнението не е в наша полза, това означава че нещо трябва да променим. Първото нещо, което трябва да променим, ако искаме да променим живота си, е да променим мисленето си. Не да мислим като американците. Да мислим така, че следващото сравнение да е в наша полза.


| Индивидуално обучение | Стандартен английски | Бизнес английски |
| Британски и Американски | Подготовка за изпити | Интервю |
| Преводи | Консултации | Самообучение | Културни различия |
| За професионалисти | За вашето дете | Цени |

Този сайт се поддържа с помощта на Teambuildingcenter.com
Обновен код и дизайн лицензиран от Veta Group Web Design Studio