English Lessons

За Контакти

GSM: 0888 75 40 30

GSM: 0889 59 92 09

Email: azorpg@abv.bg

Консултации

Много от хората, които изучават или някога са изучавали чужд език попадат в ситуации, при които стандартните методи на обучение не могат да им помогнат. Често възникват въпроси, чиито отговори не могат да бъдат намерени в речниците или граматиките. Има хора, които попадат в специфична ситуация (предстоящо интервю или презентация) и не си дават сметка, че доброто им представяне зависи от щателната предварителна подготовка в конкретната насока и по конкретната тема.

Нерядко чуваме - "трябва да взема един-два урока по английски разговорно, защото ми предстои интервю". Или - "за колко време мога да понауча малко английски, защото ми предстои заминаване в чужбина?".Или - "колко е едно ниво?". ???

Очевидно основната причина за неефективната поготовка и недоброто представяне при специфични обстоятелства е неразбирането, че всяка конкретна цел изисква конкретна и целенасочена подготовка в съответната насока. Друг проблем е, че повечето дългосрочни цели предполагат преследване на много малки междинни цели (оформяне на документи, продаване на имущество, купуване на дрехи), които при погрешно подреждане на приоритетите отклоняват вниманието от основната цел - да се представим добре там, където се готвим да отидем. В резултат на това езиковата подготовка и развиването на специални комуникативни умения обикновено остава за накрая и често става - "имам две седмици до заминаването, там всичко е на английски, а аз само малко съм учил в училище и то беше отдавна".

Важно е да разберем, че езикът не е просто механичен сбор от елементи, които се прилагат еднозначно във всички ситуации от ежедневието. "Научаването" на езика не е като придобиване на шофьорска книжка, която дава "правоспособност" и оттам нататък няма повече какво да учим. Получаването на сертификат за завършен курс не ви осигурява автоматично добро представяне в реалната действителност.

Чуждият език, освен думите и граматиката, различни от родните, има и различна логика на построяване и изразяване. Научаването на езика предполага не само запаметяването на нови думи и граматически правила, но и възприемането и прилагането на логиката на чуждия език така, както го правят тези, на които им е роден.

За да стане това възможно, трябва да разберем ,че "научаването" на чуждия език е строго индивидуален процес за всеки обучаем, който се характеризира с различна продължителност и успеваемост за всеки индивид. Независимо от неизбежното стандартизиране на учебните програми в училищата, ВУЗ-овете и курсовете по английски, всеки трябва да намери свой високо-ефективен начин за усвояване на материала и неговото практическо прилагане. Стандартизираните форми на обучение подават и помагат за упражняването на новия материал, но не го "наливат" и запаметяват в обучаемите.

От друга страна, консултациите предлагат възможността за високо-ефективна и строго индивидуална (според човека и обстоятелствата) подготовка. Консултациите имат за цел да се концентрират изцяло върху онова, което не разбирате и не знаете и да се готвите целенасочено за онова, към което се стремите. Подготовката под формата на консултации позволява процеса да върви с вашето индивидуално темпо в избраната посока, а също така темпото и посоката да се променят, ако това стане необходимо.

Консултациите ще ви дадат ценни насоки за самоподготовка, по-лесно запаметяване на материала , по-ефективно прилагане на наученото и по-рационално разпределяне на усилията и времето за подготовка. Консултациите ще ви помогнат с минимум разход на време и усилия да се подготвите за пълноценна комуникация в избраната от вас насока.


| Индивидуално обучение | Стандартен английски | Бизнес английски |
| Британски и Американски | Подготовка за изпити | Интервю |
| Преводи | Консултации | Самообучение | Културни различия |
| За професионалисти | За вашето дете | Цени |

Този сайт се поддържа с помощта на Teambuildingcenter.com
Обновен код и дизайн лицензиран от Veta Group Web Design Studio