English Lessons

За Контакти

GSM: 0888 75 40 30

GSM: 0889 59 92 09

Email: azorpg@abv.bg

За вашето дете

Повече от всякога хората по целия свят се нуждаят от универсална форма на общуване, която да замести необходимостта от ползване на преводачи, разговорници, учене на два, три или повече чужди езици (много е умен, знае три езика :-), изобретяване на изкуствени езици (есперанто) и други форми на изкривена и непълноценна комуникация.

Повече от всякога децата, учениците и студентите имат нужда от овладяване на един универсален език, който им позволява да общуват пълноценно по целия свят в избраната от тях област. Повече от всякога владеенето на английски е абсолютно необходимо за намиране на работа, прием в добро училище или ВУЗ, спечелване на стипендия, ползване на актуална информация, пътуване и дори ежедневно общуване.

Стандартните форми на обучение отдавна са доказали своята неефективност. Преподаването на английски в училище (...адски тъпо беше...), на курсове (...само ходех и нищо...), във ВУЗ (...караха ни да си четем вкъщи...), на частни уроци (...даваше ми нещо да превеждам и отиваше в кухнята да си готви...) са загубили до голяма степен реномето на средство, което помага ефективно за овладяването на чуждия език.

Родителите несъмнено мислят за бъдещето на децата си, но при голямата си ангажираност в динамичното ежедневие често забравят за отговорността да подготвят децата си да бъдат самостоятелни и пълноценни личности. Често родителите разчитат на баби и дядовци, на училището, улицата и други случайни фактори да възпитават техните деца. Контрола върху това какво вършат децата понякога се ограничава до присъствие на родителски срещи, "как беше в училище?" и "дай си бележника".

Най-често родителите вземат решение да заведат детето си на частни уроци, когато е "получил двойка за първия срок". В повечето случаи това означава, че детето е вече толкова назад с материала, че "наваксването" е вече въпрос на оцеляване, а не научаване на езика. Когато това стане, натиска върху детето и напрежението водят до трайни негативни емоции, свързани с "английския", които водят до изграждане на вътрешна съпротива към изучаването на езика дори години след това.

Както и да си дефинирате стремежа да помогнете на детето си, имайте предвид че "английския" е може би единственият предмет от учебната програма, който ще му е необходим по-късно и винаги, независимо с какво избере да се занимава като порастне. Освен това, колкото и да го учи, колкото и пъти да прекъсва и дори да "се отказва", необходимостта от владеене на английски винаги ще се натрапва и ще бъде част от живота му. Единствената реална причина за това е, че английския е неразделна част от нашето съвремие.


| Индивидуално обучение | Стандартен английски | Бизнес английски |
| Британски и Американски | Подготовка за изпити | Интервю |
| Преводи | Консултации | Самообучение | Културни различия |
| За професионалисти | За вашето дете | Цени |

Този сайт се поддържа с помощта на Teambuildingcenter.com
Обновен код и дизайн лицензиран от Veta Group Web Design Studio