English Lessons

За Контакти

GSM: 0888 75 40 30

GSM: 0889 59 92 09

Email: azorpg@abv.bg

Бизнес английски

Business English е понятие, което включва не само общоприетата офис и бизнес терминология, но и способността за осъществяване на ефективна комуникация, базирана на пълноценно използване на познанията ви по общ английски в бизнес среда. Бизнес английският не е само сбор от специални думи, използвани от бизнесмените, а също и цялостен и пълноценен начин на общуване между хората в делова обстановка. Business English е формата, която ще използвате при водене на преговори, сключване на сделки, контакти с клиенти, оформяне на документи, кандидатстване за работа, водене на кореспонденция и др.

Овладяването на бизнес английски няма да ви направи бизнесмени, ако не сте такива, както и няма да реши проблемите ви в бизнеса, ако имате такъв.

Овладяването на бизнес английски ще ви помогне да осъществявате по-ефективна комуникация в ежедневните си делови контакти и да постигате с думи много от целите, които сте си поставили.

Ако нямате поне основни познания по общ английски, не можете да овладеете бизнес английски. Основните познания по английски са абсолютно необходима основа, върху която можете да градите уменията си да комуникирате в бизнес среда.

Граматиката, използвана в бизнес английския е общоприетата английска граматика, характерна за стандартния английски.

Думите, използвани в бизнес английския са стандартната английска лексика, използвана по един и същи начин в цял свят.

Много от изразите и структурите в бизнес английския са общориети в стандартния английски, но има и такива, които са типични и се употребяват само в бизнес среда.

Термините в бизнес английския са многобройни и строго специализирани, като някои от тях са общоприети за всички области на бизнеса, други са характерни само за конкретна област.

Типичният бизнес английски стил се характеризира с краткост, яснота и конкретност. Тежките многословни конструкции, каквито ще срещнете в книги като "English Business Letters" и "Commercial Correspondence" са отживелица.

Овладяването на Business English ще ви помогне не само да комуникирате ефективно с партньори от цял свят, но и да развиете по-широк и практичен възглед за света и процесите, които протичат в него.


| Индивидуално обучение | Стандартен английски | Бизнес английски |
| Британски и Американски | Подготовка за изпити | Интервю |
| Преводи | Консултации | Самообучение | Културни различия |
| За професионалисти | За вашето дете | Цени |

Този сайт се поддържа с помощта на Teambuildingcenter.com
Обновен код и дизайн лицензиран от Veta Group Web Design Studio