English Lessons

За Контакти

GSM: 0888 75 40 30

GSM: 0889 59 92 09

Email: azorpg@abv.bg

Британски и американски

British English наричаме формата на английски, която е общоприета за различните националности, населяващи Британските острови. Повечето системи за изучаване на английски в България са базирани на британски английски, макар че реално преподават Standard English и също така включват най-популярните американизми.

American English е формата, позната в България предимно от холивудските филми, американските телевизионни сериали и популярните поп и рок изпълнители от тази част на света. Харакатерна е с носово-гърлено произнасяне на много от звуците и с характерно удължаване на някои гласни. Интересното за тази форма на английски е, че звучи "по-тежкарски" на почитателите на американската култура, а почитателите на "традиционния" британски английски я отхвърлят с - "нищо не им разбирам на американците".

Освен британски и американски английски, има още много и различни регионални форми, характерни за различни части на света - Канадски, Австралийски, Новозеландски, Южноафрикански и др. Много бивши британски колонии ползват английски като втори официален език - Индия, Малта, Фиджи и др.

Разликите между горе-изброените форми на английски не са големи и са от такъв характер, че не пречат на комуникацията между представителите на тези нации, както и на добре владеещите английски чужденци. Най-съществените разлики са в произношението, по-малки разлики има в лексиката, а най-малки са граматичните разлики между тези форми на английски. По-напредналите ще открият съществени разлики в идиомите и фразовите глаголи, както и в много характерни изрази и клишета.

Независимо от различните предпочитания на ползващите и изучаващите английски, всички съвременни форми на английски са пълноценно средство за комуникация. Независимо дали избирате да подражавате на американските "cool speakers" или на британските "traditional speakers", не бива да забравяте че основната цел на езика е да обединява, а не да разделя тези, които го ползват.


| Индивидуално обучение | Стандартен английски | Бизнес английски |
| Британски и Американски | Подготовка за изпити | Интервю |
| Преводи | Консултации | Самообучение | Културни различия |
| За професионалисти | За вашето дете | Цени |

Този сайт се поддържа с помощта на Teambuildingcenter.com
Обновен код и дизайн лицензиран от Veta Group Web Design Studio